brochure kaft 20192020We hebben een drukke en succesvolle inschrijvingsperiode achter de rug. Op Campus Impuls werden extra klassen ingericht om tegemoet te komen aan de noden in onze regio. We beseffen dat er nog steeds wachtlijsten zijn voor enkele richtingen en dat de laatste plaatsen snel ingevuld worden. Alvast een overzicht, vanaf maandag 19 augustus zijn inschrijvingen op school opnieuw mogelijk.

  • 1e jaar: alle richtingen volzet
  • 2e jaar: alle richtingen volzet
  • 3e jaar: alle richtingen volzet
  • 4e jaar: 4 plaatsen vrij in 4e ASO
  • 5e jaar: 1 plaats vrij in 5e BSO
  • 6e jaar: 1 plaats vrij in 6e BSO