Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

09/251.23.02

De voorbereiding

Er werd in het schooljaar van 2006-2007 een lagere school uitgebouwd voor leerlingen met een diagnose autisme. De vraag naar deze specifieke onderwijsaanpak groeide in stijgende lijn uit. Al vlug kwam er een bezetting voor 100 leerlingen tot stand. Er ontstonden toen ook ideeën om deze leerlingen met een normaal tot hogere cognitieve begaafdheid, die de overstap moesten maken naar het secundair onderwijs, meer perspectief en mogelijkheden te geven.

Tijdens het schooljaar 2009-2010 startten de inhoudelijke gesprekken, het bepalen van de beleidslijnen en de concrete realisaties in een totaalproject. Verder werd er ook contact gezocht met directeur. Marijke Eeckhout, directeur Reynaertschool, om de onderwijsrichting concreet uit te bouwen. De Reynaertschool telde reeds een 'Opleidingsvorm 2' en zou er nu dus een 'Opleidingsvorm 4' bij krijgen. Een nieuwe werking op niveau secundair onderwijs voor leerlingen binnen de opleidingsvorm 9 werd geboren en kreeg de naam ‘Campus Impuls’.

Dankzij de steun van dhr. Jan De Maeyer (algemeen directeur SGR22) en dhr. Wilfried Van Keymeulen (directeur CLB GO! Gent) konden we onze school concreet uitbouwen. Campus Impuls kreeg een 1ste vestigingsplaats in Merelbeke...

 

2010 - De Opstart

Op 1 september 2010 startte Campus Impuls voor het eerst onder leiding van mevr. Wendy Dossche Vandevoorde en mevr. Vanessa Reygaert. Het succes was enorm waardoor al vlug een wachtlijst voor nieuwe inschrijvingen ontstond en een 2de vestigingsplaats noodzakelijk werd. De campus kreeg het schooljaar nadien dan ook een 2de vestigingsplaats in Oostakker. De school verhuisde de eerste jaren meermaals en belandde uiteindelijk in Oostakker, in de Christiaan Van der Heydenlaan. De vestigingsplaats in Merelbeke werd in 2016 definitief achterwege gelaten.

 

De school breidt uit

Sinds het schooljaar 2012-2013 werd met de tweede graad gestart. De noodzaak naar een dergelijke onderwijsvorm blijft dan ook groot. Twee jaren later volgde ook een derde graad zodat leerlingen tot het zesde jaar om onze school konden blijven. In 2016 was het zo ver... de eerste groep jongeren die hier gestart waren in 2009, zwaaiden af met hun diploma en een mooie herinnering. Campus Impuls groeide ook inhoudelijk en begon met het aanbieden van workshops, keuzemodules, 'boostklassen',... we stelden alles in het werk om het talent van onze leerlingen te verzilveren. We legden bij het studieaanbod de focus op richtingen met wetenschappen, economie en ict. 

 

2018 - Nieuwbouw in Oostakker

In augustus 2018 kregen we een prachtig geschenk; de sleutel van onze nieuwbouw. Naast het internaat De Koekoek, kregen we een eigen stek: Wolfputstraat 42 in Oostakker!

Een prachtige locatie en een gebouw op maat van onze leerlingen, een droom die uitkwam! Directeur Marijke Eeckhout en coördinator OV4, Arne Lobbens, bouwden samen verder aan het succes van de school. In 2018 steeg het leerlingenaantal van Campus Impuls van 125 naar 168 (!) leerlingen, een onverhoopt succes. De nieuwbouw werd hierdoor reeds snel te klein, dus huisvesten we enkele klassen in lokalen in de Christiaan Van der Heydenlaan.