• Cool!

  • Sneeuwfun

  • Verdraagzaam

  • Leeronderneming Foxbox

  • Ruward test

  • Creatief

  • Super

De kinésitherapeutische behandeling is erop gericht de algemene ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren en te optimaliseren.

Specifieke  aandacht gaat uit naar de dysfunctie op motorisch, neuromotorisch, orthopedisch, psychosensorisch en orthopedagogisch vlak.

Daarnaast wordt er bijzondere aandacht geschonken aan :


“Rugscholing” : Preventie van rugklachten door aandacht te schenken aan een goede lichaamshouding en het aanleren van een correct en gecontroleerd gebruik van de rug, zowel thuis, op school als op de werkvloer.

“Relaxatie en weerbaarheidstraining” : Door het gebruik van relaxatietechnieken scheppen we een positief innerlijk klimaat dat van essentieel belang is voor het welbevinden van de leerlingen. Via toegepaste relaxatie leren de jongeren de relaxatievaardigheid in het dagelijks leven te integreren waardoor het algemeen spanningsniveau  naar beneden wordt gehaald. Dit gebeurt zowel actief (buikademhaling, progressieve relaxatie), als passief (autogene training, imaginatie = suggestief). Zij leren een zekere zelfcontrole op te bouwen om de juiste mate van taakspanning te kunnen reguleren  tijdens de les of op het werk.

Reynaertschool OV2
Christiaan Van der Heydenlaan 24a
9041   Oostakker

Tel. 09 / 220 08 66


marijke.eeckhout@reynaertschool.be