• Cool!

  • Sneeuwfun

  • Verdraagzaam

  • Leeronderneming Foxbox

  • Ruward test

  • Creatief

  • Super

De logopedie richt zich op de hulp aan en de studie van de jong volwassene met afwijkende gesproken en geschreven spraak/taal of mondmotoriek.

Tijdens de sessies wordt de geschreven of gesproken (non-)verbale communicatie verbeterd. De sessies verlopen via diagnose en evaluatie naar
behandelingen en richten zich op de schoolse vaardigheden, de spraak, de taal, de communicatie (geweldloze communicatie) en het sociaal
gedrag (contextuele therapie). De jongeren worden gezien in hun continue ontwikkeling als een totale persoon bij wie alle dimensies van de
persoonlijkheid en alle aspecten op basis waarvan gedrag tot stand komt belangrijk.

Reynaertschool OV2
Christiaan Van der Heydenlaan 24a
9041   Oostakker

Tel. 09 / 220 08 66


marijke.eeckhout@reynaertschool.be